Pridané: 10. decembra 2011 | Autor: admin

Ako vypísať žiadosť o rozvod

rozvod

Existuje mnoho dôvodov, prečo sa človek rozhodne podať žiadosť o rozvod. Niektorí ľudia sa jednoducho počas rokov odcudzia a už si nemajú čo povedať, iných k tomu doženie nevera, alkoholizmus alebo iná závislosť. Ak už sa človek rozhodne žiadosť o rozvod podať, niekedy nevie ako to spraviť a preto si treba vyjasniť niekoľko základných vecí.

Žiadosť o rozvod nie je tlačivo

Žiadosť o rozvod nie je v skutočnosti tlačivo, ktoré stačí vypísať. Každá žiadosť by mala byť originál a mala by presne popísať dôvody na jeho podanie. Existuje však pevná kostra, podľa ktorej sa môže človek riadiť. Na začiatku treba vypísať adresu okresného súdu v meste, kde sa bude rozvod konať. Potom treba vypísať vec, o ktorú sa jedná. To znamená podanie návrhu na rozvod. Ďalej musí nasledovať navrhovateľ a odporca. V tejto časti treba udať meno, priezvisko, dátum narodenia, zamestnanie, adresu a štátnu príslušnosť. To sa týka aj navrhovateľa, aj odporcu.

rozvod

V ďalšej časti sa udáva miesto a dátum uzatvorenia manželstva, o koľké manželstvo ide a a či sú v manželstve narodené nejaké deti. Ak áno, vypíše sa dátum narodenia. Ďalej treba uviesť spoločné bydlisko. K tejto časti treba priložiť sobášny list, rodné listy detí a potvrdenie o spoločnom bydlisku. Ďalšia časť by mala popísať spoločné manželstvo a následné dôvody, ktoré viedli k podaniu návrhu na rozvod. K tejto časti sa môže pridať výpoveď svedkov, prípadne iné dôkazy, ktoré potvrdia navrhovateľove dôvody na rozvod. V tretej časti by mal navrhovateľ predostrieť svoj plán, ktorý budú spolu manželia po rozvode dodržiavať. Táto časť by mala obsahovať návrh na výživné a rozdelenie majetku. V prípade, že sú z manželstva deti, treba popísať aj požiadavky na ich zabezpečenie a výchovu. Samozrejme s podmienkami výživného a opatery o dieťa musí písomne súhlasiť odporca. Štvrtá časť predstavuje celkové zhrnutie, ktoré by malo byť stručné, ale malo by obsiahnuť všetko potrebné. Posledná časť zahŕňa samotný rozsudok, ktorý eventuálne vydá súd.

Rozvod nie je jednoduchý

Rozvod nie je jednoduchá záležitosť a preto je niekedy lepšie vyhľadať právnu pomoc. Je dôležité si uvedomiť, že človek nie je sám a mal by vedieť na čo ma v takomto prípade nárok. Preto ak si nie je svojou žiadosťou istý, treba sa poradiť s odborníkom.

Ako vypísať žiadosť o rozvod
4 (80%) 15 votes

Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*